Yayınlarım

Tez


 • Şencan, İ. (2020). Haber okuryazarlığı programı: İçerik tasarımı ve etkililiğinin değerlendirilmesi (News literacy curriculum: Content design and evaluation of its effectiveness). Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (pdf)
 • Şencan, İ. (2014). Haber metinlerinin kategorizasyonunda varlık isimleri ve konu başlıkları ilişkisi (Relationship between the named entities and the subject titles in categorization of news items). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (pdf)

Kitap


 • Çakmak, T. ve Şencan, İ. (Ed.). (2018). Gerçek ötesi ve bilgi yönetimi: 8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 1-3 Kasım 2018, H.Ü. Beytepe Kampüsü, Ankara, Türkiye: Bildiri özetleri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. (pdf)
 • Şencan, İ. ve Doğan, G. (Ed.). (2017). Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma rehberi: APA 6 kuralları (2. bs.). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. [Adobe Acrobat Reader sürümü]. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf

Makale


 • Al, U. ve Şencan, İ. (2016). Bilimsel iletişimin dikenli yolları: Makalelerin yayın süreci üzerine bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 30(3), 449-470. (pdf)
 • Taşkın, Z., Doğan, G., Akça, S., Şencan, İ. ve Akbulut, M. (2016). Scopus dergi seçim kriterleri üzerine bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 30(1), 8-19. (pdf)
 • Uçak, N. Ö., Kurbanoğlu, S., Şencan, İ. ve Doğan, G. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 26(2), 329-348. (pdf)

Bildiri


 • Şencan, İ. (2022). Yanlış bilgi problemine karşı kütüphaneler ve kütüphaneciler. 58. Kütüphane Haftası “Hakikat Yolunda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik” Paneli, 29 Mart 2022, Goethe-Institut, Ankara.
 • Şencan, İ. & Soydal, İ. (2021). Students’ awareness about “news” concept [Abstract]. In S. Špiranec, S. Kurbanoğlu, D. Kos, J. Boustany (Ed.), The Seventh European Conference on Information Literacy, September 20th-23rd, 2021, Online: Abstracts (p. 68). Paris: Information Literacy Association. (pdf
 • Ünal, Y., Şencan, İ. & Kurbanoğlu, S. (2021). News consumption and sharing behaviors of individuals in the post-truth era [Abstract]. In S. Špiranec, S. Kurbanoğlu, D. Kos, J. Boustany (Ed.), The Seventh European Conference on Information Literacy, September 20th-23rd, 2021, Online: Abstracts (p. 80). Paris: Information Literacy Association. (pdf)
 • Al, U., Doğan, G., Taşkın, Z. ve Şencan, İ. (2018). Bilimsel iletişimde sahtelikler ve ötesi [Panel]. Akademik Bilişim 2018. 31 Ocak – 2 Şubat 2018, Karabük Üniversitesi. (Sunuş: Akademik sahtelikler
 • Şencan, İ. (2015). Konu başlıkları ve kullanıcı etiketleri üzerine bir değerlendirme: Hacettepe Üniversitesi Kütüphane kataloğu ve LibraryThing örneği. ÜNAK 2015, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü Kültür Merkezi, 1-3 Ekim 2015, Ankara. (sunuş)
 • Şencan, İ. ve Akbulut, M. (2015). Ulusal Toplu Katalog’da (TO-KAT) yer alan kayıtların standardizasyonuna yönelik bir değerlendirme. ÜNAK 2015, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü Kültür Merkezi, 1-3 Ekim 2015, Ankara. (sunuş
 • Taşkın, Z., Doğan, G. & Şencan, İ. (2013). Analyzing the intellectual structure of world information literacy literature through citations and co-citations. The European Conference on Information Literacy (ECIL). October 22-25, 2013, İstanbul, Turkey.  (sunuş)
 • Şencan, İ. (2013). The performance evaluation of the information retrieval system of Europeana website. 4th International Symposium on Information Management in a Changing World. September 4-6, 2013, Limerick, Ireland.  (sunuş)
 • Şencan, İ., Dirik, M. & Akbulut, M. (2013). E-reference services in university libraries: The example of Hacettepe University Libraries. 5th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (QQML 2013). June 04-07, 2013, Rome, Italy.  (sunuş)
 • Todorova, T., Dimitrova, D., Videković, K., Şencan, İ. & Milliat, P. (2013). The changing role of the manager in the digital era: Findings from Erasmus IP LibCMASS 2012 Project. BOBCATSSS 2013, January 23-25, 2013, Ankara, Turkey.  (author copy)
 • Şencan, İ., Ermişoğlu, D., Dikbaş, H., Gelbal, M. & Dirik, M. (2013). Information literacy (IL) approach in Turkey. BOBCATSSS 2013, January 23-25, 2013, Ankara, Turkey.  (sunuş)
 • Şencan, İ. ve Yılmaz, B. (2012). İnternet’in halk kütüphanesi kullanımına etkisi: Ankara’da ortaöğretim öğrencileri üzerine yapılan bir araştırma. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri, 9-12 Mayıs 2012, Bodrum.

Kitap içi Bölüm


 • Ünal, Y., Şencan, İ. and Kurbanoğlu, S. (2022). News consumption and sharing behaviors of individuals in the post-truth era. In Kurbanoğlu, S., Špiranec, S., Ünal, Y., Boustany, J., Kos, D. (Ed.) Information Literacy in a Post-Truth EraECIL 2021. Communications in Computer and Information Science, 1533 (p. 16-28). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-99885-1_2
 • Şencan, İ. (2016). Konu başlıkları ve kullanıcı etiketleri üzerine bir değerlendirme: Hacettepe Üniversitesi Kütüphane kataloğu ve LibraryThing örneği. N. Çakmak ve S. Baytur (Ed.), ÜNAK 2015: Elektronik Çağda İçerikten Mimariye Kütüphaneler bildirileri içinde (s. 121-131). Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği. (pdf)
 • Taşkın, Z., Doğan, G. and Şencan, İ. (2013). Analyzing the intellectual structure of world information literacy literature through citations and co-citations. In S. Kurbanoglu, E. Grassian, D. Mizrachi, R. Catts, and S. Spiranec (Ed.), Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice – Communications in Computer and Information Science397 (p. 54-60). Switzerland: Springer.  (author copy)   
 • Todorova, T., Dimitrova, D., Videković, K., Şencan, İ. & Milliat, P. (2014). The changing role of the manager in the digital era: Findings from Erasmus IP LibCMASS 2012 Project. In Z. Taşkın, T. Çakmak and G. Doğan (Ed.), From Collections to Connections: Turning Libraries “Inside-Out”, The 21st International BOBCATSSS Conference, 23-25 January 2013, Ankara, Turkey – Proceedings (p. 202-204). Ankara: Hacettepe University Department of Information Management. (author copy)
 • Şencan, İ., Ermişoğlu, D., Dikbaş, H., Gelbal, M. & Dirik, M. (2014). Information literacy (IL) approach in Turkey. In Z. Taşkın, T. Çakmak and G. Doğan (Ed.), From Collections to Connections: Turning Libraries “Inside-Out”, The 21st International BOBCATSSS Conference, 23-25 January 2013, Ankara, Turkey – Proceedings (p. 136-139). Ankara: Hacettepe University Department of Information Management.
 • Şencan, İ. ve Yılmaz, B. (2012). İnternet’in halk kütüphanesi kullanımına etkisi: Ankara’da ortaöğretim öğrencileri üzerine yapılan bir araştırma. B. Yılmaz (Ed.),  2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri, 9-12 Mayıs 2012, Bodrum. Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 151-167).  Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.  (author copy)

Poster


 • Doğan, G., Şencan, İ. ve Tonta, Y. (2016). Does dirty data affect Google Scholar citations?. 14-18 Ekim 2016, 2016 Annual Meeting of the Association for Information Science and Technology (ASIS&T 2016), Kopenhag, Danimarka. (poster) (tam metin)
 • Taşkın, Z., Doğan, G., Akça, S., Şencan, İ. ve Akbulut, M. (2015). Does Scopus put its own journal selection criteria into practice?. 29 Haziran – 4 Temmuz 2015, ISSI 2015, İstanbul. (poster)
 • Şencan, İ. (2012). Evaluation of e-commerce web sites’ content: The example of gittigidiyor.com. 23-25 Ocak 2012. BOBCATSSS 2012, Amsterdam, Hollanda. (poster

Diğer


 • Şencan, İ. (2022). Fact-checking platforms and services. ESSENTIAL Project training of trainers on news literacy, April 6, 2022, UPI–ljudska univerza Žalec, Žalec, Slovenia. 
 • Şencan, İ. (2022). Verification tools and techniques. ESSENTIAL Project training of trainers on news literacy, April 6, 2022, UPI–ljudska univerza Žalec, Žalec, Slovenia. 
 • Şencan, İ. (2022). Managing filters. ESSENTIAL Project training of trainers on news literacy, April 6, 2022, UPI–ljudska univerza Žalec, Žalec, Slovenia. 
 • Şencan, İ. (2022). Yanlış bilgi farkındalığı ve halk kütüphaneleri. 58. Kütüphane Haftası, 1 Nisan 2022, Heybeliada Halk Kütüphanesi, İstanbul (çevrimiçi). 
 • Şencan, İ. (2020). Akademik sahtelikler. Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Kış Okulu X, 31 Ocak 2020, Başkent Üniversitesi. (sunuş)
 • Şencan, İ. (2019). Haber okuryazarlığı. BBY Yaz Semineri, 24-28 Haziran 2019, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 
 • Şencan, İ. (2018). Haber okuryazarlığı eğitimi (toplam yedi modül). 31 Ekim-12 Aralık 2018 tarihleri arasında HÜ BBY birinci sınıf öğrencileri için verilen haber okuryazarlığı eğitimi.
 • Şencan, İ. (2018). Haber okuryazarlığı eğitimi (toplam altı modül). 23 Mart-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında HÜ BBY birinci sınıf öğrencileri için verilen haber okuryazarlığı eğitimi.
 • Şencan, İ. (2017). Ya “Sahte”yse? [Editoryal]. Türk Kütüphaneciliği, 31(4), 445-448. doi: 10.24146/tkd.2017.20 (pdf)
 • Şencan, İ. (2016). Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma kuralları. Forum: Türk Kütüphaneciliği’nde Yeni Bir Dönemeç, 15 Nisan 2016, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yüzüncü Yıl Salonu. (sunuş)
 • Şencan, İ. (2015). Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme ve gönderme yapma [Editoryal]. Türk Kütüphaneciliği, 29(3), 389-390. (pdf)

Reklam

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: